Trombose en het gebit

Mensen met een verhoogd risico op trombose (stolsels in bloedvaten) krijgen vaak antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Deze middelen remmen de stolling van het bloed. Daardoor is er wel een grotere kans op het optreden van bloedingen. Zelfs bij een juiste instelling zult u iets makkelijker bloeden. Hierdoor kan ook uw tandvlees bij een tandheelkundige ingreep sneller of heftiger bloeden.

Gebruikt u antistollingsmiddelen? Geef dit dan altijd door aan de tandarts! De tandarts weet dan dat een bloeding makkelijker kan optreden. Veel tandheelkundige behandelingen kunnen zonder bezwaar uitgevoerd worden, soms moet u wel in de praktijk blijven tot de bloeding gestopt is. Vraag uw tandarts ook wat u moet doen als thuis alsnog een bloeding optreedt.

Gebruikt u meerdere middelen tegelijk of moet een meer uitgebreide behandeling plaatsvinden dan overlegt de tandarts met u en uw specialist of het noodzakelijk is het gebruik van antistollingsmiddelen (tijdelijk) te stoppen. Kan dit niet, dan kan de tandarts u verwijzen naar een kaakchirurg. Stop nooit zelf met het gebruik van de medicijnen maar overleg altijd eerst met uw arts.

Bron: https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/trombose-en-uw-gebit/