/
  • Patientendossier

   08/04/2019
  • Dossier

   Voor een goede tandheelkundige behandeling zijn wij genoodzaakt om van ieder patiënt op de hoogte te zijn van een tandheelkundig dossier. Het tandheelkundig dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, wat voor behandelingen er zijn uitgevoerd, onderzoeken en uw medische gegevens zoals aandoeningen en medicijngebruik. 

   De tandartspraktijk draagt zorg voor dat uw gegevens, wij zorgen er voor dat ze veilig worden opgeborgen en dat de gegevens niet verloren raken. De personen die toegang hebben tot u gegevens zijn de tandarts, de mondhygiënist, tandartsassistent of een waarnemer. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

   Het kan voorkomen dat u zelf het dossier aan uw nieuwe tandarts wilt geven. Het is dan belangrijk om te weten dat de wet bepaalt dat het dossier eigendom van de tandarts is. Het is uiteindelijk de tandarts die bepaalt of het dossier aan u wordt afgegeven. Houdt u er in dat geval ook rekening mee, dat de tandarts u kan vragen een verklaring van afgifte te ondertekenen.