/
    • Fa-Med: 0900 - 0885 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)

      Omdat wij liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij de verwerking van onze nota's overgedragen (gecedeerd) aan Fa-med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota's.

      Uw nota ontvangt u via Fa-med. Wij verzoeken u nadrukkelijk om uw adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven. Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn. Fa-med is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.