/
    • Famed: 0900 - 0885 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)

      Omdat wij liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij de verwerking van onze nota's overgedragen (gecedeerd) aan Famed. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota's.

      Uw nota ontvangt u via Famed. Wij verzoeken u nadrukkelijk om uw adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven. Famed hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn. Famed is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.