/
  • Maatregelen rondom het Coronavirus

   04/08/2020
  • In verband met de maatregelen rondom het Corononavirus willen wij u informeren over onze aangescherpte huisregels die wij hanteren tijdens uw bezoek aan onze praktijk.

    

   * Heeft u ziekteverschijnselen zoals verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 graden), kortademigheid, benauwdheid of reuk-smaakverlies? Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.

   * Heeft één van uw huisgenoten één van bovenstaande klachten? Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.

   * Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak.

   * Kom alléén naar de praktijk. Bij een minderjarig kind of bij iemand met een beperking is één begeleider toegestaan.

   * Houd anderhalve meter afstand van andere mensen in de wachtkamer.

   *Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.

   * Neem plaats op de aangewezen plaatsen.

   * Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

    

   U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het
   SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondverzekering heeft,
   wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekering in sommige gevallen vergoed.