Kronen & Bruggen

Bruggen en kronen zijn bedoeld als duurzame vervangingen van kiezen en tanden.
De vorm en functie benaderen zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm.
Een gewone vulling is minder ingewikkeld dan een behandeling voor een kroon of brug.
U moet voor de behandeling voor een kroon of brug daar moet u enkele keren bij uw tandarts terugkomen.

Wat is een kroon?

Een kapje van metaal en/of porselein, deze past precies over een afgeslepen kies of tand.
Dit noemen we een kroon. Het kapje wordt op de tand of kies vastgelijmd.
De kies of tand krijgt door een kroon zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer is een kroon nodig?

Voor een vulling is er te weinig houvast.
Doordat er een groot deel van de tand of kies verloren is gegaan door tandbederf.

Het uiterlijk verbeteren.
Vaak gaat het dan om verkleurde en/of slecht gevormde kiezen of tanden die voor in de mond staan.

Wat is een brug?

Als er één of meer kiezen of tanden ontbreken dan kan er een brug worden gemaakt.
De brug komt dan vast te zitten aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen kiezen of tanden aan beide kanten van de open ruimte van de ontbrekende kies of tand. De brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen
en een brugtussendeel, genoemd “dummy”. De dummy bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen.
Deze komen op de open ruimte.

Wanneer is een brug nodig?

Om het kauwen e verbeteren.

Het uiterlijk te verbeteren.

Ter voorkoming dat kiezen en tanden scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Als er kiezen en tanden ontbreken dan kunnen de kiezen of tanden van de andere kaak
in de richting van de open ruimte groeien. Tanden en kiezen kunnen ook aan weerszijden
van de open ruimte naar elkaar toe groeien. Hierdoor kunnen ze scheef gaan staan.

Er zijn verschillende bruggen.

Gewone brug, vrij-eindigende brug en een etsbrug.

Bij een gewone brug zitten de pijlers aan weerszijden van de open ruimte.

Bij een vrij-eindigende brug zit er een pijler aan één zijde van de ontbrekende kies of tand.

Wanneer de tanden of kiezen aan weerzijden van de open ruimte nagenoeg gaaf zijn
dan is er meestal een etsbrug mogelijk. Er hoeft bij deze constructie nauwelijks
iets van de gave tanden te worden afgeslepen. Een etsbrug wordt vooral gebruikt ter vervanging van één of twee tanden.
Door middel van metalen bevestigingsplaatjes wordt de ets brug met een onzichtbare lijm aan de binnenzijde van de tanden geplakt. Indien nodig kan een etsbrug eenvoudig worden verwijderd.

Waar worden kronen en bruggen van gemaakt?

Porselein, metaal-porselein of Metaal.

Porseleinen kronen kunnen in veel situaties worden toegepast.
De kans op een breuk is door nieuw technieken uitgesloten. Het ziet er zeer natuurgetrouw uit en het materiaal is tandkleurig.

Bij een kroon van metaal-porselein wordt als basismateriaal metaal gebruikt. Over het zichtbre metal wort een lag tandkleurig porselein aangebracht.

Er zijn ook kronen en bruggen die alleen van metal worden gemaakt. Dit materiaal is zeer sterk en slijtvast.
Deze krijgen dan een oud- of zilverkleurige goudlegering. De tandarts plaatst deze alleen achter in de mond
vanwege de kleur.

Waaruit bestaat de behandeling?

Er zijn twee of drie bezoeken aan de tandarts nodig, de behandeling van een brug of kroon verloopt in stappen.
Een kroon of brug wordt niet meteen in de mond gemaakt maar in een tandtechnisch laboratorium.
Zij hebben ongeveer één of twee weken nodig de tijd hiervoor nodig.

De behandeling is in stappen

Er wordt al eerste een deel van de kies of tand afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om de kroon of brug te maken.
Als het nodig is dan krijgt u een plaatselijke verdoving.

Hierna k=maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt.
De tandarts brengt een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Er ontstaat een afdruk.
In het tandtechnisch laboratorium wordt hier gips in gegoten. Op dit gipsmodel wordt de brug of kroon gemaakt.

Dan volgt de beetregistratie. De tandarts bepaalt hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Hiervoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. De tandarts gebruikt hiervoor een wasplaatje.

Als de brug of kroon voor in de mond staat dan heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag.
De tandarts zoekt samen met u een geschikte kleur uit, dit noemen we kleurbepaling.

U krijgt een noodvoorziening oftewel een tijdelijke kroon. Dit is voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen kies of tand. De tandarts maakt dan de noodvoorziening. U kunt hier geen kleverige of harde producten mee eten.
Daar is de tijdelijke kroon niet op berekend. Bij breuk of loslaten van de tijdelijke kroon contact op met de tandarts.

Als u voor de laatste afspraak komt bij de tandarts dan past hij de kroon of brug in uw mond en zet deze vast.
Hij brengt aan de binnenzijde van de brug of kroon een snel hardend cement aan. De tandarts schuift de brug of kroon op zijn plaats en drukt deze stevig aan.

Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een brug of kroon, dan maakt de tandarts eerst een opbouw.
De tandarts lijmt de opbouw met een pin in het wortelkanaal vast. Over de opbouw plaatst hij dan de brug of kroon.

Bij bruggen en kronen is de dagelijkse mondhygiëne extra belangrijk. Het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. De rand van de brug of kroon is een kwetsbare plek. Daar kan gemakkelijk tandplak achterblijven.
Dit kan gaatjes langs se rand van de brug of kroon veroorzaken en ook kan het tandvlees gaan ontsteken.
Gebruik voor het poetsen een zachte tandenborstel en gebruik ragers, tandenstokers en/of flossdraad.
De tandarts kan u hier advies over geven.