/
  • De tandarts

   14/02/2017
  • De tandarts beter in beeld

   We weten allemaal wat een tandarts is, maar wat doet de tandarts eigenlijk allemaal? Hieronder een kleine uitleg om een beter beeld te krijgen van het beroep tandarts.

    

   Tijdens een controle onderzoekt de tandarts het gebit, de tong, mondslijmvliezen en stelt diagnoses. Indien nodig wordt er een behandelplan gemaakt en behandelt hij/zij het gebit. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De tandarts zorgt er zo voor dat de patiënt een goede mondgezondheid houdt en dat het behoudt van de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk blijft. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker overdraagt aan de mondhygiënist of (preventie)assistent.

    

   Welke kerntaken heeft de tandarts?

   • Algehele controle van het gebit en omliggende weefsels
   • Geven van verdovingen
   • Behandelen van gaatjes (cariës)
   • Behandelen van tandvleesontstekingen
   • Behandelen van zenuwontstekingen
   • Behandelen van kaakgewrichtsklachten
   • Uitvoeren wortelkanaalbehandeling
   • Plaatsen van kronen en bruggen op zwakke tanden en kiezen met eventueel daarbij behorende implantaten
   • Verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen)
   • Plaatsen van beugels
   • Behandelen van tandletsel bij ongevallen
   • Voorschrijven van medicijnen

    

   De tandarts en zijn tandheelkundig team

   In de tandartspraktijk werkt de tandarts samen met een tandheelkundig team. Dit team bestaat vaak uit een tandartsassistente, een preventieassistente en een mondhygiëniste. Het beantwoorden van de telefoon en de administratie werkzaamheden worden verricht door de baliemedewerkster. Binnen dit team heeft de tandarts een sterk coördinerende rol. Daarnaast blijft de tandarts altijd eindverantwoordelijk. Vaak is de tandarts ook de werkgever in zijn eigen praktijk. Of hij/zij werkt in loondienst bij een collega in een praktijk. In het laatste geval stuurt de tandarts alleen de ‘eigen’ assistentes aan.

    

   De samenwerking tussen de tandarts en deskundigen.

   De rol van de tandarts kun je vergelijken met de rol van de huisarts. Zowel de tandarts als de huisarts hebben een doorverwijs functie. De tandarts werkt samen met allerlei professionals buiten zijn/haar eigen praktijk. Indien nodig, is de tandarts degene die u kan doorverwijzen naar andere deskundigen. Bijvoorbeeld naar een kaakchirurg, een orthodontist of een tandarts die aanvullende scholing heeft gevolgd op een bepaald deelgebied. Dit noemen we gedifferentieerde tandartsen. Gedifferentieerde tandartsen binnen de mondzorg zijn:

   • de pedodontoloog (kindertandarts)
   • de endodontoloog
   • de gnatholoog
   • de angsttandarts
   • de implantoloog
   • de parodontoloog

    

   Welke opleiding heeft de tandarts gedaan?

   Tandartsen hebben een universitaire studie Tandheelkunde afgerond en staan geregistreerd als professioneel beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Er is een wet die beschrijft welke tandheelkundige handelingen een tandarts mag verrichten. Dit is de wet BIG. Veel tandartsen werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van hun tandheelkundige zorg en volgen continu trainingen en cursussen. Een tandarts kan zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Het KRT is een onafhankelijk openbaar kwaliteitsregister waarin de bij- en nascholing van de tandarts wordt vastgelegd.

    

   bron: https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/de-tandarts/